เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(9 พ.ค.61) นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเซ่นไหว้หัวหมูเสริมสิริมงคลทั่วไทย เจ้าพ่อหลักเมืองสระบุรี
9 พฤษภาคม 2561

วันนี้ (9 พ.ค.61) เวลา 09.00 น.นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเซ่นไหว้หัวหมูเสริมสิริมงคลทั่วไทย เจ้าพ่อหลักเมืองสระบุรี ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี