เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(3 พ.ค.61)นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3 พฤษภาคม 2561

วันนี้ (3 พ.ค.61) เวลา 13.30 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี