เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(3 พ.ค.61) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 และคณะ ขอเข้าพบนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
3 พฤษภาคม 2561

วันนี้ (3 พ.ค.61) เวลา 09.30 น.ผอ.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 และคณะ ขอเข้าพบนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อปรึกษาหารือการจัดตั้งหน่วยงานในภูมิภาคของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดสระบุรี