เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(30 เม.ย. 61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมรับฟังผลสรุปการทำ Work Shop โครงการ "นวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City
30 เมษายน 2561

(30 เม.ย. 61) เวลา 9.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมรับฟังผลสรุปการทำ Work Shop โครงการ "นวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City  เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก" พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี