เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(25 เม.ย.61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ
25 เมษายน 2561

วันนี้ (25 เม.ย.61) เวลา 09.30 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ในการเสด็จประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย - แปซิฟิก ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซีย-แปชิฟิก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี