เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(16 เม.ย. 61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ นายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สระบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดตรวจ  และโรงพยาบาล ทีอยู่เวรให้บริการประชาชน ด้วยความอดและเสียสละ
16 เมษายน 2561

วันที่ (16 เม.ย. 61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ นายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สระบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดตรวจ  และโรงพยาบาล ทีอยู่เวรให้บริการประชาชน ด้วยความอดและเสียสละ รายละเอียดดังนี้  จุดที่ 1 จุดตรวจหน้า อบต หน้าพระลานเฉลิมพระเกียรติ จุดที่ 2  ศูนย์ OTOP คอมเพล็ก พุแค เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จุดที่ 3 ถ้ำบ่อปลา วัดถ้ำพระธาตุเจริญธรรม   จุดที่ 4 หลวงพ่อใหญ่ วัดพระพุทธบาทน้อย ตำบลสองคอนอำเภอแก่งคอย  สำรวจและจัดทำข้อมูล เส้นทางท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อรองรับ งาน green market เมืองสมุนไพร และประเพณีตักบาตรดอกไม้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี จุดที่  5 จุดตรวจ อบต ท่าตูม จุดที่ 6 อบตท่าคล้อ จุดที่ 7 เทศบาลแสลงพัน วังม่วง จุดที่ 8 ห้องฉุกเฉิน รพ วังม่วงสัทธรรม จุดที่ 9 จุดตรวจเทศบาลตำบลคำพราน จุดที่ 10 จุดตรวจ อบต หินซ้อน แก่งคอย