เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(14 เม.ย. 61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
14 เมษายน 2561

วันนี้ (14 เม.ย. 61) เวลา 17.30 น นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รอง ผวจ.สบ  ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน อบต.บ้านป่า และ อบต. ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย การจราจรเบาบาง เหตุการณ์ปกติ