เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(12 เม.ย.61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีตักบาตร พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ ประเพณีสงกรานต์และงานสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
12 เมษายน 2561

วันนี้ (12 เม.ย.61) เวลา 07.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีตักบาตร พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ ประเพณีสงกรานต์และงานสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยวิถีชีวิตลุ่มน้ำเจ้าพระเจ้ายา/ป่าสัก กลุ่มจังหวัดภายกลางตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมตลาดน้ำดาวเรือง ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี