เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(11 เม.ย.61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
11 เมษายน 2561

วันนี้ (11 เม.ย.61) เวลา 10.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ สถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปั๊ม ปตท. จำกัด มหาชน ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จังหวัดสระบุร