เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(4 เม.ย.61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นมีความสมารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2561
4 เมษายน 2561

วันนี้ (4 เม.ย.61) เวลา 09.30 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นมีความสมารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี