เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(13 ก.พ.61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐ (ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสระบุรี)
13 กุมภาพันธ์ 2561

(13 ก.พ.61) เวลา 09.30 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐ (ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสระบุรี) ตามโครงการประชารัฐ ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2  ณ บริเวณหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี