เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(13 ก.พ. 61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานตรวจเยี่ยมการดำเนินการส่งเสริมการตรวจสอบสินค้าเกษตรทั่วประเทศฯ
13 กุมภาพันธ์ 2561

(13 ก.พ. 61) เวลา 07.30 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานตรวจเยี่ยมการดำเนินการส่งเสริมการตรวจสอบสินค้าเกษตรทั่วประเทศแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดวงษ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี