เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(06 ก.พ. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ
6 กุมภาพันธ์ 2561

(06 ก.พ. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา,ลาว,เมียนมา) แบบเบ็ดเสร็จ(OSS) จังหวัดสระบุรี (One Stop Service)  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเดิม  ศาลากลางจังหวัดสระบุรี