เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(05 ก.พ. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการดำเนินงานในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี
5 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการดำเนินงานในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายภคภูมิ บุตรโพธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี  นายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี นายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระบุรี เจ้าร่วมการประชุมดังกล่าว