เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(01 ก.พ. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบาย แนวทาง การปฏิบัติราชการให้แก่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ
1 กุมภาพันธ์ 2561

(01 ม.ค. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบาย แนวทาง การปฏิบัติราชการให้แก่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนายภคภูมิ บุตรโพธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุม