เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
( 17 ม.ค.61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดงาน "วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ"
17 มกราคม 2561

วันนี้( 17 ม.ค.61) เวลา 10.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดงาน "วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงาน และต้องการเปลี่ยนสายงาน โดยส่วนใหญ่ต้องการได้มีงานทำ และหาประสบการณ์ทำงานใหม่ๆ เปลี่ยนสายงานเพื่อความถนัดของแต่ละคน  มีตำแหน่งว่างรองรับกว่า 3,000 อัตรา เพิ่มโอกาสให้ผู้ว่างงานได้มีงานทำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงาน ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ และต้องการเปลี่ยนสายงานสามารถเลือกสมัครงานได้โดยตรง พร้อมสัมภาษณ์งานที่ตรงต่อความรู้ความสามารถ และความถนัดของตนเอง ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาให้บริการผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และนายจ้าง/สถานประกอบการสามารถแจ้งตำแหน่งงานว่างผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. โดยมีนายจ้าง สถานประกอบการมาเปิดรับสมัครงานกว่า 40 บริษัท มีตำแหน่งงานว่างรองรับกว่า 3,000 อัตรา และตำแหน่งงานคนพิการ จำนวน 57 อัตรา  ภายในงานมีกิจกรรม สาธิตอาชีพอิสระจำนวน 35 อาชีพ / แนะแนวอาชีพ / ทดสอบความถนัดทางอาชีพ / ทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ / ทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพ บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน ด้านประกันสังคม จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี การจัดงานมีกำหนด 2 วัน  ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี