เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(17 ม.ค. 61) พีธีเปิดการอบรม หลักสูตร "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน"
17 มกราคม 2561

วันนี้(17 ม.ค.61) เวลา 09.30 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพีธีเปิดการอบรม หลักสูตร "การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี