เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(16 ม.ค. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธี งานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๖๑
16 มกราคม 2561

วันนี้ (๑๖ มกราคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๑๙ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธี "งานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๖๑"  ณ ห้องประชุม อาคารประมณฑ์ผลาสินธ์ุ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี