เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(16 ม.ค. 61) พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนการน้อมมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน
16 มกราคม 2561

วันนี้(16 ม.ค.61) เวลา 09.30 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนการน้อมมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน ณ บ้านน้อยป่าคา(วังงูเห่า) ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี