เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(16 ม.ค. 61) พิธีเปิดงาน ต้นกล้าเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 2
16 มกราคม 2561

วันนี้(16 ม.ค.61) เวลา 08.30 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดงาน ต้นกล้าเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี