เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(10 ม.ค.61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑
10 มกราคม 2561

วันนี้ (๑๐ มกราคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๗.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "กินข้าวเช้ากับพ่อเมือง" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภานในจังหวัดสระบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ และท่านรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริต ภาค ๑ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานประกอบการ และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้