เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(28 ธ.ค. 60) พิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (ส่วนกลาง) ผ่านระบบ Video Conference
28 ธันวาคม 2560

วันนี้ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี พันตำรวจเอกฐณธรณ์ คงชีพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ แลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับทราบนโยบายของผู้บริหารศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง) ในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (ส่วนกลาง) ผ่านระบบ Video Conference และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสระบุรี (POC) ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี