เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(27 ธ.ค. 60) การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
27 ธันวาคม 2560

วันนี้ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี