เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(27 ธ.ค. 60) การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อติดตามการบริหารราชการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
27 ธันวาคม 2560

วันนี้ (27 ธ.ค. 60) เวลา ๐๙.๔๕ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อติดตามการบริหารราชการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐  โดยมีวาระก่อนการประชุมดังนี้ ๑.การมอบเงินจากการจัดประกวดคาวบอย-คาวเกิร์ล,การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเสียงทองท้องที่-ท้องถิ่น และกิตติมศักดิ์ในการจัดงาน สระบุรีแฟร์:สินค้าเกษตรปลอดภัยและสุดยอด OTOP จังหวัดสระบุรี เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ๒.การมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐   ณ  ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี