เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(27 ธ.ค. 60) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
27 ธันวาคม 2560

วันนี้ (27 ธ.ค. 60) เวลา ๐๗.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี