เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(26 ธ.ค.60) การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี (ก.อบต. สระบุรี)
26 ธันวาคม 2560

วันนี้ (26 ธ.ค.60) เวลา 09.30 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี (ก.อบต. สระบุรี) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี