เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
(26 ธ.ค.60) พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งนำ้) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)
26 ธันวาคม 2560

วันนี้ (26 ธ.ค.60) เวลา 09.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งนำ้) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายภคภูมิ บุตรโพธิ์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสวนริมเขา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี