เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ภาพกิจกรรม
จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 392 รายการ

(10 ม.ค.61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นป... (ดู : 20)

วันนี้ (๑๐ มกราคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๗.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิด...

(1 ม.ค.61) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธ... (ดู : 14)

วันนี้ (1 ม.ค.61) เวลา 09.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดงานสื...

(31 ธ.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประ... (ดู : 9)

วันนี้ (31 ธ.ค.60) เวลา 21.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานกิจกรรมสวดม...

(31 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็น... (ดู : 14)

วันนี้ (31 ธ.ค. 60) ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ...

(31 ธ.ค. 60) การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเ... (ดู : 10)

วันนี้ (31 ธ.ค. 60) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็...

(28 ธ.ค. 60) การประชุมพิจารณาจัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในส... (ดู : 10)

วันนี้ (28 ธ.ค. 60) เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการ...

(28 ธ.ค. 60) พิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศก... (ดู : 11)

วันนี้ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายเ...

(27 ธ.ค. 60) การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี... (ดู : 9)

วันนี้ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการ...

(27 ธ.ค. 60) การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ... (ดู : 10)

วันนี้ (27 ธ.ค. 60) เวลา ๐๙.๔๕ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน การประช...

(27 ธ.ค. 60) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภ... (ดู : 14)

วันนี้ (27 ธ.ค. 60) เวลา ๐๗.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ...

(26 ธ.ค.60) การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี (ก.อบต. ส... (ดู : 9)

วันนี้ (26 ธ.ค.60) เวลา 09.30 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมคณะกรร...

(26 ธ.ค.60) พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ... (ดู : 10)

วันนี้ (26 ธ.ค.60) เวลา 09.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานพิธีเปิดโครง...

ไปที่หน้า