• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
09.55
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
09.55
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
นโยบายจังหวัด

ค่านิยม :  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน บูรณาการความร่วมมือ ยึดถือระบบคุณธรรม
วัฒนธรรม : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซือสัตย์สุจริต มีความสามัคคี และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน