วาระงานผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสระบุรี
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   ปฏิบัติราชการ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี   ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:00 น.   เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 12   สนง.คกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ป.ป.ช.  
13:00 น.   เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 12   สนง.คกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ป.ป.ช.  
นางอังคณา ชิตะติตติ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   ปฏิบัติราชการ ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี   ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
นายเอกพร จุ้ยสำราญ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:30 น.   ร่วมการต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง : จังหวัดสระบุรี   หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ปค.  
นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล (ปลัดจังหวัดสระบุรี)
09:30 น.   ร่วมการต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง : จังหวัดสระบุรี   หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ปค.  
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี)
-   ปฏิบัติราชการ ณ ห้องปฏิบัติราชการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี   ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 18:18 น.
จัดทำโดย : สำนักงานจังหวัดสระบุรี กลุ่มงานอำนวยการ : สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.saraburi.go.th