วาระงานผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสระบุรี
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   ปฏิบัติราชการ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี   ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2563   ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี แรงงาน  
10:00 น.   เข้าร่วมการเปิดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564   ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ศอ.ปส.จ.สระบุรี  
นางอังคณา ชิตะติตติ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
-   -    
ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:00 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการ คาร์กิลล์ สร้างบ้านเพื่อชุมชน   อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล (ปลัดจังหวัดสระบุรี)
09:30 น.   ประธานตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคภายในโครงการจัดสรรที่ดินโครงการบ้านมีสุข   ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ที่ดิน  
10:30 น.   ประธานตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคภายในโครงการจัดสรรที่ดินโครงการ The Primo Home   ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ที่ดิน  
13:30 น.   ประธานตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคภายในโครงการจัดสรรที่ดินโครงการ The Village   ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ที่ดิน  
14:00 น.   ประธานตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคภายในโครงการจัดสรรที่ดินโครงการ The Pine   ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ที่ดิน  
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี)
-   ปฏิบัติราชการ ณ ห้องปฏิบัติราชการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี   ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 12:10 น.
จัดทำโดย : สำนักงานจังหวัดสระบุรี กลุ่มงานอำนวยการ : สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.saraburi.go.th