วาระงานผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสระบุรี
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:30 น.   ประธานพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี 2563   หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี สนจ.(อำนวยการ)  
10:30 น.   ประธานกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ หมู่ที่ 6 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ศอ.จอส.พระราชทาน จว.สระบุรี  
14:00 น.   ประธานการประชุมการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564   ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 (ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ.(บุคคล)  
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:30 น.   ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี 2563    หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี สนจ.(อำนวยการ)  
10:30 น.   ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน กิจกรรมนัดพบแรงงาน (Co - Payment) จังหวัดสระบุรี   บริเวณลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี จัดหางาน  
นางอังคณา ชิตะติตติ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:30 น.   ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี 2563    หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี สนจ.(อำนวยการ)  
09:30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2563   ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 (ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ขนส่ง  
10:30 น.   ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว    โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ หมู่ที่ 6 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ศอ.จอส.พระราชทาน จว.สระบุรี  
13:30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดสระบุรี   ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ท้องถิ่น  
ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:30 น.   ประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563   สนามโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี  
นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล (ปลัดจังหวัดสระบุรี)
08:30 น.   ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี 2563   หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี สนจ.(อำนวยการ)  
09:30 น.   ประธานการประชุมปลัดเทศบาลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี (ก.ท.จ.สระบุรี)   ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ท้องถิ่น  
10:30 น.   ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ หมู่ที่ 6 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ศอ.จอส.พระราชทาน จว.สระบุรี  
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี)
08:30 น.   ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี 2563   หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี สนจ.(อำนวยการ)  
10:30 น.   ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ หมู่ที่ 6 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ศอ.จอส.พระราชทาน จว.สระบุรี  
14:00 น.   ร่วมการประชุมการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564   ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 (ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ.(บุคคล)  
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 11:35 น.
จัดทำโดย : สำนักงานจังหวัดสระบุรี กลุ่มงานอำนวยการ : สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.saraburi.go.th