กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันพฤหัสที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นาย บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:30 น.  ประธานประชุมคณะกรรมการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 33 จังหวัดสระบุรี   ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี วัฒนธรรม 089-2548737  วธ.
16:00 น.  ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายปรีชา  ชีสังวร กำนันตำบลหนองหมู อ.วิหารแดง   เมรุวัดเกาะแก้วอรุณคาม อ.วิหารแดง อ.วิหารแดง อ.วิหารแดง
16:40 น.  ประธานแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตริมน้ำป่าสักฯ (การแต่งกาย ชุดผ้าไทยพื้นเมือง)   ตลาดน้ำดาวเรือง อ.เมือง ท่องเที่่ยวฯ 083-5573525 ผอ.ท่องเที่ยวฯ
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:00 น.  ประธานการประชุมหารือเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี   ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
10:00 น.  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัด ผู้บริหารตลาดประชารัฐ  ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  Video Conference   ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ศดธ. ศดธ.
11:30 น.  ประธานพิธีมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน (ส้มตำลีลา) งานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร มาตฐ GAP โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เกษตร เกษตร ชุดสุภาพ
13:30 น.  ประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2561   ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี วธ. วธ.
15:00 น.  ประธานประชุมหารือประเพณีสงกรานต์และสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์   ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สนจ. สนจ.(อก.)
17:30 น.  ประธานเปิดงาน Robins  On Jeans 2018 ครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระบุรี   ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าสตาร์บัค ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันฯ สระบุรี โรบินสัน สระบุรี ชุดคาวบอย
นายชินวุฒิ ขาวสำลี (หัวหน้าสำนักงานจังหวัด)
08:30 น.  เข้าศึกษาการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70 สถานบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย   ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุด จังหวัดชลบุรี  
นายสุชน ภัยธิราช (ปลัดจังหวัด)
10:00 น.  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐประจำจังหวัด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  Video Conference    ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัด ศดธ. ศดธ.
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 03:56 น.