วาระงานผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสระบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

เวลา วาระงาน สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:30 น.  ปฏิบัติราชการ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี   ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 4  
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:30 น.  ปฏิบัติราชการ ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (1)    ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 4  
นางอังคณา ชิตะติตติ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
08:30 น.  ปฏิบัติราชการ ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (2)    ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 4  
นายพีระพล ตัณฑโอภาส (ปลัดจังหวัดสระบุรี)
09:00 น.  ประธานการตรวจสาธารณูปโภคจัดสรรที่ดิน จังหวัดสระบุรี   โครงการบ้ารศศิธร 29 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ที่ดิน  
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี)
08:30 น.  ปฏิบัติราชการ ณ ห้องปฏิบัติราชการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี   ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 4  
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 03:31 น.
จัดทำโดย : สำนักงานจังหวัดสระบุรี กลุ่มงานอำนวยการ : สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.saraburi.go.th