กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:00 น.   ต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่จังหวัดภาคกลาง มีกำหนดการลงพื้นที่พบปะประชาชนในจังหวัดสระบุรี   ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ปค. -
นายสมภพ สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:00 น.  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่จังหวัดภาคกลาง มีกำหนดการลงพื้นที่พบปะประชาชนในจังหวัดสระบุรี     ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี ปค. ชุดสุภาพ
13:30 น.  ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิดจังหวัดสระบุรี   ณ ห้องปฏิบัติราชการปลัดจังหวัดสระบุรี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี ปค. -
17:30 น.  ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563   ณ ศูนย์การทหารม้า อ.เมือง จ.สระบุรี ศูนย์การทหารม้า ชุดสุภาพ
นางอังคณา ชิตะติตติ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี)
09:29 น.  ประธานพิธีเปิดงานประจำปี เททอง หล่อรูป หล่อหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก หน้าตัก 7 เมตร สูง 8.35 เมตร    ณ วัดเชิงเขา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พระพุทธฯ พี่กุ้ง 089-2409776 ผ้าไทย (ไม่ระบุโทนสี)
นายพีระพล ตัณฑโอภาส (ปลัดจังหวัดสระบุรี)
09:30 น.  ประธานเปิดกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 21 ตุลาคม  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ณ ที่ว่าการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พมจ.  
13:30 น.  ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิดจังหวัดสระบุรี   ณ ห้องปฏิบัติงานปลัดจังหวัดสระบุรี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ปค.  
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี)
09:00 น.  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่จังหวัดภาคกลาง มีกำหนดการลงพื้นที่พบปะประชาชนในจังหวัดสระบุรี     ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ปค.  
13:30 น.  ประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)   ณ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สนจ.(บุคคล)  
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:31 น.