ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน เทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดสระบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 60...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (3 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ปั่นตามรอยเท้าพ่อ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ครั้งที่ ๑...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (2 ธ.ค. 60) พิธีเปิดโครงการ แหล่งเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนำประชารัฐร่วมใจ จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (2 ธ.ค. 60) พิธีเปิดโครงการ สานต่องานพ่อสร้าง และโรงเรียนศาสตร์พระราชา...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 ธ.ค. 60) พิธีเปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (30 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับจังหวัดสระบุรี คณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๐ ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ปี พ.ศ.๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (25 พ.ย. 60) พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (24 พ.ย. 60) พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (24 พ.ย. 60) พิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุง ให้แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธารพิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 พ.ย. 60) การมอบทุนการศึกษาของนักเรียน ทุนการศึกษาของครู และทุนสนับสนุนให้กับสถานศึกษา รวม ๑๖๒ ทุน เป็นเงิน ๒,๙๘๘,๐๐๐ บาท...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 พ.ย. 60) พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ที่สนใจที่มาสมัครลงทะเบียนร่วมโครงการตลาดประชารัฐ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ที่สนใจที่มาสมัครลงทะเบียนร่วมโครงการตลาดประชารัฐ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการเปิดตัวลัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๒ พ.ย. ๖๐) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินบริจาคจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (30 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวางล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (30 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (29 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณข้างคลองระพีพัฒน์ และเยี่ยมให้กำลังใจราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทร์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยในแม่น้ำป่าสัก...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทร์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์มาประกอบพิธีสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (26 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีถวายดอกไม้จันทน์(ช่วงที่สาม) เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (26 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีถวายดอกไม้จันทน์(ช่วงที่สอง) เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (26 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีสงฆ์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (26 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีถวายดอกไม้จันทน์(ช่วงแรก) เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ต.ค. 60) พิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอ ไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ต.ค. 60) พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ผาเสด็จ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ต.ค. 60) พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องใน วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่พระเมรุมาศจำลอง และพระจิตกาธาน จังหวัดสระบุรี ณ บริเวณถนนสายคู่ทางเข้าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 ต.ค. 60) พิธีเปิดกิจกรรมปล่อยแถวจิตอาสาเฉพาะกิจบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณหน้าพระเมรุมาศจำลองจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 ต.ค. 60) พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้นประดิษฐาน ณ พระเมรุมาศจำลอง...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานไปเก็บไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และเข้ารับไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทานไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยแถวประชาชนและข้าราชการตำรวจจิตอาสาฯ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 ต.ค. 60) การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายฆราวาสพิธีบรรพชา-อุปสมบทหมู่พระสงฆ์จำนวน ๑๙๘ รูป...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 ต.ค. 60) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองนาค ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน ๙๑ รูป...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 ต.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง และที่เผาดอกไม้จันทน์...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 ต.ค. 60) พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง และที่เผาดอกไม้จันทน์...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 ต.ค. 60) พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ ๑ ปี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 ต.ค. 60) พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ ๑ ปี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (11 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ ท่านอารีย์ วงษ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ สานใจไทยสู่ใจใต้...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 ต.ค. 60) พิธีปล่อยแถวกองร้อยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 ต.ค. 60) มอบถุงยังชีพชุดธารนำ้ใจของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีพร้อมน้ำดื่มและยาสามัญประจำบ้าน แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยนำ้ท่วม...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 ต.ค. 60) การแถลงข่าวผลสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 ต.ค. 60) กิจกรรม กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่การดำเนินก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง และสถานที่ก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 ต.ค. 60) กิจกรรมเยาวชนพบพ่อเมืองสระบุรี โครงการ สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๑...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 ต.ค. 60) พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสมทบทุนสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในชนบท โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (6 ต.ค. 60) พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 ต.ค. 60) การตรวจสอบการนำข้าวในสต๊อกรัฐบาลสู่อุตสาหกรรมฯ ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ณ บริษัทซ้นฟีด จำกัด...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (04 ต.ค. 60) พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำการศึกษา ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (4 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่อำเภอ ของจังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเดิม)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (2 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้ารับพระราชทานสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (30 ก.ย.60) พิธีมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2560 ของ สพป.สระบุรี เขต 1...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (29 ก.ย. 60) โครงการวีลแชร์สำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมมพรรษา ๘๕ พรรษา...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ก.ย. 60) พิธีส่งมอบข้าวสารพระราชทานฯ จำรวน๑,๐๐๐ กิโลกรัม ให้แก่นายอำเภอทุกอำเภอ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ก.ย. 60) กิจกรรมชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (26 ก.ย. 60) รับมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (25 ก.ย. 60) นายบัณฑิตย์. เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี,นายชรัส บุญณสะ รอง ผวจ.สบ.และข้าราชการต่างๆ สักการะก่อนอัญเชิญยอดฉัตรขึ้นประดับบนพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (25 ก.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รับมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ก.ย. 60) พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 ก.ย. 60) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และสถานประกอบการ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 ก.ย. 60) การแถลงข่าวงาน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์แห่งข้าวต้มลูกโยนสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 ก.ย. 60) พิธีส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 ก.ย. 60) พิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 ก.ย. 60) ตรวจสถานที่การดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 ก.ย. 60) พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 ก.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่การดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 ก.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานการณ์ปริมาณน้ำ และให้กำลังใจเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานประจำจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลองชัยนาท-ป่าสัก...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 ก.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่การดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 ก.ย. 60) แถลงข่าวประเพณีการแข่งขันเรือยาวจังหวัดสระบุรี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (11 ก.ย. 60) รับมอบดอกไม้จันทน์จาก พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ ผบก.ภจว.สบ, และนางเกตุแก้ว ทิพยจันทร์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (11 ก.ย. 60) รับมอบดอกไม้จันทน์จากท่าน อุษา จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และคณะผู้พิพากษาสมทบ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (11 ก.ย. 60) พิธีเปิด งานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 ก.ย. 60) ร่วมชมการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของทีมสิงห์ออลสตาร์ ให้กับเยาวชนของจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 ก.ย. 60) งานประเพณีทิ้งกระจาด - แจกทาน (ซีโกว) ประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ณ พุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 ก.ย. 60) การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จังหวัดสระบุรี (รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน หมวด กพ) ครั้งที่ ๘...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 ก.ย. 60) ร่วมต้อนรับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์บริหารและจัดการกากขยะอุตสาหกรรม...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 ก.ย. 60) ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบจังหวัดสระบุรี (กศน.สระบุรี)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 ก.ย. 60) ประชุมตรวจสอบติดตามและกำกับดูแลการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สถานีตำรวจภูธรเสาไห้...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (6 ก.ย. 60) พิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๓ (PP4) โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๑ จาก BV20-WK5...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (4 ก.ย. 60) ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (29 ส.ค. 60) การประชุมเตรียมการและซักซ้อมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ส.ค. 60) พิธีมอบบ้านตามโครงการ ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ส.ค. 60) ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (25 ส.ค. 60) พิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี สู่ความเป็นเลิศ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (24 ส.ค. 60) พิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๑...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ส.ค. 60) ลงพื้นที่ร่วมกับคณะรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เพื่อตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ส.ค. 60) ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) และคณะลงตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 ส.ค. 60) ประธานพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 ส.ค. 60) ประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 ส.ค. 60) ประธานรับมอบอาคารเรียนโครงการ The Project for the Reconstruction of a School Building at Ban Lam Som Pung School...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 ส.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนเข้ารับประทานเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 สค 60) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง-พุ่มเงิน) พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 สค 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ก.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ก.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (26 ก.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีพระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (24 ก.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมบันทึกรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 ก.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีรับพระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทานสำหรับพระราชทานให้แก่ประชาชนทุกจังหวัดๆ ละ ๑๐,๐๐๐ ตัว...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 กรกฎาคม 2560) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 กรกฎาคม 2560) พิธีเปิดงาน วิ่งตามรอยพ่อ ในวาระ ๖๐ ปี โรงพยาบาลพระพุทธบาท...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 กรกฎาคม 2560) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 กรกฎาคม 2560) พิธีเปิดนิทรรศการดอกเข้าพรรษาและพิธีเปิดงานย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ตักบาตรดอกเข้าพรรษา จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 กรกฎาคม 2560) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙๐ ต้น...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (29 มิถุนายน 2560) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (29 พ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญเครื่องสังฆทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 พ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 พ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินประทานปริญญาบัตร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (26 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระราชสักการะ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชสักการะอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดีสถานต่างๆ ของจังหวัดสระบุรี ในพระราชพิธีสงกรานต์ พุท...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวคำอวยพรและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื้องในประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ณ ศูนย์บริการประชาชนบูรณาการร่วมของหน่วยงานในสั...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (11 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนของเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (09 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีฉลองนาค ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ ของกระทรวงศึกษาธิการ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (07 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานการแสดง Channel Three Powers Team concert...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (06 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เม.ย 60...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (31 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(วางพานพุ่มดอกไม้) เนื่องในวันระลึกมหาเจษฎาบดินทร์...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีมอบ บ้านพอเพียงชนบท...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (24 มี.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมนาโครงการสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังการทุจริตระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 มี.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 มี.ค. 60) พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำผิดผู้กระทำผิด ๒ คน พร้อมของกลางยาบ้า จำนวนกว่า 5 แสนเม็ด...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (09 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (08 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน สตรีสระบุรี ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเสาไห้(วิมลวิทยานุกูล)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (08 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน สตรีสระบุรี ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเสาไห้(วิมลวิทยานุกูล)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 มี.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย น.พ.สสจ.สบ, แรงงาน จ.สบ,และผู้แทนท้องถิ่น จ.สบ. เข้ารับรางวัลพระราชทานการนำเสนอผลงานการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (จังหวัดต้นแบบ ระดับเพชร)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 มี.ค.60) การนำเสนอผลงานการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (4 มี.ค.60) พิธีสรงน้ำพระเขี้ยวแก้ว ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศาลาเปลื้องเครื่อง (เชิงบันไดนาคด้านประตูเสด็จ) ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 มี.ค. 60) เปิดงาน วันนักข่าว ๖๐ ณ โรงแรมเกี่ยวอัน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 กพ 60) พิธีเปิดกิจกรรมงานวิวาห์คาวบอย @ สระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 ก.พ.60) ประธานในพิธีร่วมกับคณะสงฆ์ และประชาชนแห่ผ้า น้อมถวายเป็นพุทธบูชา โดยนำผ้าที่พุทธศาสนิกชนได้ฝากชื่อไว้ที่ผ้า สืบชะตาตนเอง ขึ้นไปห่มบนยอดมณฑปของรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ในเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 ก.พ.60) พิธีเปิดงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย สมัยรัชกาลที่ ๔ ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (05 กพ 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาด จ.สบ เฝ้ารับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 กพ 69) แถลงข่าวเทศกาล แสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย สมัยรัชกาลที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดพระพุทธฉาย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (30 มค 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    test...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (24 มค 60) พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 มค 60) พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระพุทธแสงธรรม...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 มค 60) ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ ๘๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลปัญญาสตทวาร (๑๐๐ วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 ม.ค.60) พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 ม.ค.60) พิธีเวียนประทักษิณ และประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสระบุรี ครบกำหนดสตมวาร (100 วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 มค 60) พิธีถวายเครื่องสักการะ(วางพานพุ่มดอกไม้สด) พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่พระนเรศวรมหาราช เนื่องใน วันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 มค 60) เปิดกิจกรรม กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และรับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 มค 60) พิธีเปิดงานวันครู ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๕ มกราคม ๒๕๖๐) ตัวแทนผู้ประกอบการและชาวจังหวัดสระบุรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๕ มกราคม ๒๕๖๐) พิธีปลงผมนาคผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 มค 60) พิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดสตมวาร (100วัน) จำนวน 119 รูป...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (09 มค 60) ประธานพิธีเปิดศูนย์รวมน้ำใจประชารัฐสระบุรีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    วันนี้ (28 ธค 59) พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก (วางพานประดับพุ่มดอกไม้สด) ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การทหารม้า...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 ธ.ค.59) พิธีการออกสลากการกุศล ประจำปี ๒๕๕๙ งาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย OTOP เทศกาลของขวัญ ของฝาก และของดี จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ธค 2559) พิธีเปิดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย OTOP เทศกาลของขวัญ ของฝาก และของดี จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ธค 2559) พิธีสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ, สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และบวงสรวงศาลหลักเมือง ในพิธีเปิดงาน มหกรรมสินค้าเกษตร เทศกาล ของขวัญ ของฝาก และของดี จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 ธค 2559) โครงการ"สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสระบุรี" พร้อมทั้งร่วมประชุมรับฟังปัญหาของส่วนราชการจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 ธค 2559) โครงการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 ธค 2559) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ต้อนรับ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๘ ธันวาคม ๒๕๕๙) วันธารน้ำใจ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๒ ธันวาคม ๒๕๕๙) พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๒ ธันวาคม ๒๕๕๙) พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 ธค 59) พิธีประกาศอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 ธค 59) ทำบุญตักบาตรตามโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) พิธีเวียนประทักษิณาและวันทารอยพระบาท และ พิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    การจัดกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี" จังหวัดสระบุรี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    ซื้อข้าวจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเสาไห้...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    ต้อนรับคณะคณาจารย์ และคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    พิธีบำเพ็ญพระกุศล(ปัณรสมวาร ๑๕ วัน)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    พิธีเปิดโครงการ"ประชารัฐร่วมใจ"กำจัดผักตบชวา...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    พิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    พิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๕ เนื่องใน"วันปิยมหาราช"...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ๗ วันสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ๗ วันสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    พิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    พิธีถวายพระพรและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อความสุขที่ยั่งยืน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    กิจกรรมคาราวานบิ๊กไบค์ สองล้อตามหาตะวัน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    วันไปรษณีย์โลก ประจำปี ๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    การประชุมติดตามผลเร่งรัดการดำเนินโครงการของจังหวัดฯ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผวจ.สระบุรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    ร่วมแถลงข่าวการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด....
ข่าวเด่นวันนี้ :
    วันนี้เวลา ๐๙.๔๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้ ว่าที่ ร.ต.ชาญณรงค์ เนื้อนุ่ม อัยการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ เข้าพบแสดงความยินดี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    ทดสอบระบบข่าว...