ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน เทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดสระบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 60...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชา...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (4 ธ.ค. 60) นายบัณฑิย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจพื้นที่การเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรม ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (3 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ปั่นตามรอยเท้าพ่อ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ครั้งที่ ๑...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (2 ธ.ค. 60) พิธีเปิดโครงการ แหล่งเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนำประชารัฐร่วมใจ จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (2 ธ.ค. 60) พิธีเปิดโครงการ สานต่องานพ่อสร้าง และโรงเรียนศาสตร์พระราชา...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (2 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานให้กำลังใจแก่คณะผู้ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ก้าวคนละก้าวกับพี่ตูน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 ธ.ค. 60) พิธีเปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 ธ.ค. 60) พิธีเปิด โครงการชาวจังหวัดสระบุรี ทำดีเพื่อพ่อ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (30 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับจังหวัดสระบุรี คณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๐ ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ปี พ.ศ.๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (25 พ.ย. 60) พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (24 พ.ย. 60) พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (24 พ.ย. 60) พิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุง ให้แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธารพิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 พ.ย. 60) พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัด...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 พ.ย. 60) ประชุมพิจารณาการเปรียบเทียบคดี ราย บริษัท พีค ยูเนี่ยน จำกัด ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 พ.ย. 60) การตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 พ.ย. 60) การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 พ.ย. 60) งานประชารัฐพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นโดยคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 พ.ย. 60) การฝึกอบรม หัวข้อ การลดต้นทุน เพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง (มันเส้นสะอาด) ด้วยนวัตกรรม...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 พ.ย. 60) การมอบทุนการศึกษาของนักเรียน ทุนการศึกษาของครู และทุนสนับสนุนให้กับสถานศึกษา รวม ๑๖๒ ทุน เป็นเงิน ๒,๙๘๘,๐๐๐ บาท...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 พ.ย. 60) การประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาทางอากาศ จำนวน ๒ รายการ ร่มร่อนชิงแชมป์เอเชียน-โอเชียนิก และร่มบินชิงแชมป์โลก...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (19 พ.ย. 60) การตรวจสอบสถานประกอบการฯ โรงภาพยนต์ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 พ.ย. 60) การแถลงข่าวการจัดงาน แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๓ เฉลิมพระเกียรติ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 พ.ย. 60) การประชุมคัดเลือกผู้แทนปลัดเทศบาลระดับจังหวัดในการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการ ก.ท....
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 พ.ย. 60) การประชุมหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 พ.ย. 60) การพบปะผู้บริหารและเยี่ยมสถานประกอบการโรงงานในจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๘)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 พ.ย. 60) พิธีเปิดงาน สถานพยาบางต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 พ.ย. 60) การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 พ.ย. 60) การประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 พ.ย. 60) การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 พ.ย. 60) การประชุม เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเท...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 พ.ย. 60) การประชุมหารือรายละเอียดโครงการ การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 พ.ย. 60) พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 พ.ย. 60) ประธานกิจกรรม กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 พ.ย. 60) การประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐระดับจังหวัด...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 พ.ย. 60) การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ที่สนใจที่มาสมัครลงทะเบียนร่วมโครงการตลาดประชารัฐ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 พ.ย. 60) การประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 พ.ย. 60) ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดและมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (มาตรา ๔๔)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 พ.ย. 60) ประชุมผ่านระบบวีทีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ที่สนใจที่มาสมัครลงทะเบียนร่วมโครงการตลาดประชารัฐ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 พ.ย. 60) แถลงข่าวการจัดกิจกรรม สระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 2...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 พ.ย. 60) พิธีเปิดการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานขายทอดตลาดและค้าของเก่า...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 พ.ย. 60) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 พ.ย. 60) ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน ปีที่ 3...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการเปิดตัวลัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 พ.ย.60) การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 พ.ย. 60) การประชุมโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 พ.ย. 60) การประชุมเตรียมการจัดงานประจำปีจังหวัดสระบุรี สระบุรีแฟร์ สินค้าเกษตรปลอดภัย และสุดยอด OTOP สระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 พ.ย. 60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานการสังเกตการณ์ในการเปิดคลังสินค้ากลาง...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (6 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๖...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (6 พ.ย.60) การสังเกตการณ์ในการเปิดคลังสินค้ากลาง ขนย้ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่1/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (3 พ.ย.60) งานประชาสัมพันธ์ Mascot น้องใจบุญ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (3 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลเมืองสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (3 พ.ย. 60) การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นมีให้เห็น...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๒ พ.ย. ๖๐) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (2 พ.ย. 60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดงานสระบุรีแฟร์...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินบริจาคจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 พ.ย. 60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับนายดอน ปรมัตถาวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (31 ต.ค. 60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (31 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (31 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (30 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวางล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (30 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (30 ต.ค. 60) การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (30 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (29 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณข้างคลองระพีพัฒน์ และเยี่ยมให้กำลังใจราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมงานเลี้ยงและประมูลของมงคลเนื่องในเทศกาลกินเจ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเจบ้วยเฮงตั๊วสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แสดงมุทิตาสักการะพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี(ธ.) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีทิ้งกระจาดแจกทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเจบ้วยเฮงตั๊วสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ต.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคี กับบริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทร์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยในแม่น้ำป่าสัก...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทร์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์มาประกอบพิธีสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (26 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีถวายดอกไม้จันทน์(ช่วงที่สาม) เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (26 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีถวายดอกไม้จันทน์(ช่วงที่สอง) เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (26 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีสงฆ์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (26 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีถวายดอกไม้จันทน์(ช่วงแรก) เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ต.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่ก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอหนองแค...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ต.ค. 60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่ก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอวิหารแดง...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่ก่อสร้างซุ้มวางดอกไม้จันทน์และพระจิตกาธาน อำเภอดอนพุด...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ต.ค. 60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่ก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่ก่อสร้างซุ้มวางดอกไม้จันทน์และพระจิตกาธาน อำเภอหนองโดน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจพระเมรุมาศจำลอง และพระจิตกาธาน จังหวัดสระบุรี พร้อมชมการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ต.ค. 60) พิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอ ไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ต.ค. 60) พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ผาเสด็จ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ต.ค. 60) พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องใน วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 ต.ค. 60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่ก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และพระจิตกาธาน อำเภอวิหารแดง...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่ก่อสร้างซุ้มวางดอกไม้จันทน์ และพระจิตกาธาน อำเภอหนองแค ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอหนองแซง...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่ก่อสร้างซุ้มวางดอกไม้จันทน์ และพระจิตกาธาน อำเภอหนองแค ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่ก่อสร้างซุ้มวางดอกไม้จันทน์ และพระจิตกาธาน อำเภอวิหารแดง ณ บริเวณวัดหนองหมูใต้...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่ก่อสร้างซุ้มวางดอกไม้จันทน์ และพระจิตกาธาน อำเภอเมืองสระบุรี ณ บริเวณสนามวัดพระพุทธฉาย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่ก่อสร้างซุ้มวางดอกไม้จันทน์ และพระจิตกาธาน อำเภอแก่งคอย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 ต.ค. 60) พิธีปิดโครงการ เยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 31 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่การก่อสร้างซุ้มวางดอกไม้จันทน์ และพระจิตกาธาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่พระเมรุมาศจำลอง และพระจิตกาธาน จังหวัดสระบุรี ณ บริเวณถนนสายคู่ทางเข้าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 ต.ค.2570) นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าฯสระบุรี ฝึกซ้อมย่อยขั้นตอนการปฏิบัติ การวางดอกไม้จันทน์...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 ต.ค. 60) พิธีเปิดกิจกรรมปล่อยแถวจิตอาสาเฉพาะกิจบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณหน้าพระเมรุมาศจำลองจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 ต.ค. 60) พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้นประดิษฐาน ณ พระเมรุมาศจำลอง...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานไปเก็บไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และเข้ารับไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทานไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 ต.ค. 60) การประชุมรับมอบนโยบาย ข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยแถวประชาชนและข้าราชการตำรวจจิตอาสาฯ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 ต.ค.2560) นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานถวายดอกไม้จันทน์...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 ต.ค. 60) การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานฝ่ายฆราวาสพิธีบรรพชา-อุปสมบทหมู่พระสงฆ์จำนวน ๑๙๘ รูป...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 ต.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี (พิธีบรรพชาอุปสมบท)จำนวน 89 รูป...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 ต.ค. 60) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองนาค ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน ๙๑ รูป...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 ต.ค.60) นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าฯสระบุรี ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมวกเหล็กนอก...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 ต.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่ก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และพระจิตกาธาน อำเภอดอนพุด...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 ต.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่ก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และพระจิตกาธาน อำเภอบ้านหมอ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 ต.ค. 60) พิธีปลงผมนาค ตามโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ จำนวน ๑๘๙...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 ต.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่ก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และพระจิตกาธาน อำเภอเสาไห้ ณ วัดสมุหประดิษฐาราม...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 ต.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่ก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และพระจิตกาธาน ณ ที่ว่าการอำเภออำเภอหนองแซง...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 ต.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง และที่เผาดอกไม้จันทน์...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 ต.ค. 60) พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง และที่เผาดอกไม้จันทน์...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 ต.ค. 60) พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ ๑ ปี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 ต.ค. 60) พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ ๑ ปี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (11 ต.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ถ่ายภาพอินเสิร์ท กระบวนการเพาะพันธุ์เห็ดและแปรรูป ประกอบรายการแจ๋ว ช่อง 3...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (11 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ ท่านอารีย์ วงษ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ สานใจไทยสู่ใจใต้...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (11 ต.ค.60) การประชุมคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการเจรจาหนี้สินของกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 ต.ค. 60) พิธีปล่อยแถวกองร้อยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 ต.ค. 60) มอบถุงยังชีพชุดธารนำ้ใจของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีพร้อมน้ำดื่มและยาสามัญประจำบ้าน แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยนำ้ท่วม...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 ต.ค. 60) การแถลงข่าวผลสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 ต.ค. 60) กิจกรรม กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่การดำเนินก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง และสถานที่ก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 ต.ค. 60) ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 ต.ค. 60) กิจกรรมเยาวชนพบพ่อเมืองสระบุรี โครงการ สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๑...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 ต.ค. 60) พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสมทบทุนสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในชนบท โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (6 ต.ค. 60) พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 ต.ค. 60) ต้อนรับเยาวชนไทยพุทธ และมุสลิมจากโครงการ สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๑...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 ต.ค. 60) ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) กับศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 ต.ค. 60) การตรวจสอบการนำข้าวในสต๊อกรัฐบาลสู่อุตสาหกรรมฯ ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ณ บริษัทซ้นฟีด จำกัด...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (4 ต.ค. 60) การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สบ.) จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (4 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รับมอบดอกไม้จันทน์ จากผู้แทนบริษัทไปรษณีย์ไทยจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (04 ต.ค. 60) พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำการศึกษา ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (4 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่อำเภอ ของจังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเดิม)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (2 ต.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้ารับพระราชทานสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (30 ก.ย.60) พิธีมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2560 ของ สพป.สระบุรี เขต 1...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (29 ก.ย. 60) โครงการวีลแชร์สำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมมพรรษา ๘๕ พรรษา...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ก.ย. 60) พิธีส่งมอบข้าวสารพระราชทานฯ จำรวน๑,๐๐๐ กิโลกรัม ให้แก่นายอำเภอทุกอำเภอ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ก.ย. 60) กิจกรรมชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (26 ก.ย. 60) รับมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (25 ก.ย. 60) นายบัณฑิตย์. เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี,นายชรัส บุญณสะ รอง ผวจ.สบ.และข้าราชการต่างๆ สักการะก่อนอัญเชิญยอดฉัตรขึ้นประดับบนพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (25 ก.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รับมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ก.ย. 60) พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 ก.ย. 60) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และสถานประกอบการ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 ก.ย. 60) การแถลงข่าวงาน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์แห่งข้าวต้มลูกโยนสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 ก.ย. 60) พิธีส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 ก.ย. 60) พิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 ก.ย. 60) ตรวจสถานที่การดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 ก.ย. 60) พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 ก.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่การดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 ก.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานการณ์ปริมาณน้ำ และให้กำลังใจเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานประจำจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลองชัยนาท-ป่าสัก...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 ก.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสถานที่การดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 ก.ย. 60) แถลงข่าวประเพณีการแข่งขันเรือยาวจังหวัดสระบุรี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (11 ก.ย. 60) รับมอบดอกไม้จันทน์จาก พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ ผบก.ภจว.สบ, และนางเกตุแก้ว ทิพยจันทร์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (11 ก.ย. 60) รับมอบดอกไม้จันทน์จากท่าน อุษา จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และคณะผู้พิพากษาสมทบ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (11 ก.ย. 60) พิธีเปิด งานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 ก.ย. 60) ร่วมชมการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของทีมสิงห์ออลสตาร์ ให้กับเยาวชนของจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 ก.ย. 60) งานประเพณีทิ้งกระจาด - แจกทาน (ซีโกว) ประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ณ พุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 ก.ย. 60) การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จังหวัดสระบุรี (รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน หมวด กพ) ครั้งที่ ๘...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 ก.ย. 60) ร่วมต้อนรับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์บริหารและจัดการกากขยะอุตสาหกรรม...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 ก.ย. 60) ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบจังหวัดสระบุรี (กศน.สระบุรี)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 ก.ย. 60) ประชุมตรวจสอบติดตามและกำกับดูแลการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สถานีตำรวจภูธรเสาไห้...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (6 ก.ย. 60) พิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๓ (PP4) โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๑ จาก BV20-WK5...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (4 ก.ย. 60) ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (29 ส.ค. 60) การประชุมเตรียมการและซักซ้อมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ส.ค. 60) พิธีมอบบ้านตามโครงการ ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 ส.ค. 60) ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (25 ส.ค. 60) พิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี สู่ความเป็นเลิศ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (24 ส.ค. 60) พิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๑...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ส.ค. 60) ลงพื้นที่ร่วมกับคณะรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เพื่อตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 ส.ค. 60) ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) และคณะลงตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 ส.ค. 60) ประธานพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 ส.ค. 60) ประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 ส.ค. 60) ประธานรับมอบอาคารเรียนโครงการ The Project for the Reconstruction of a School Building at Ban Lam Som Pung School...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 ส.ค. 60) กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 ส.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนเข้ารับประทานเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (26 มิ.ย.60) แถลงข่าวงานบุญประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) กรุงเทพมหานคร...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (24 มิ.ย.60) ออมสิน สร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 มิ.ย.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี บันทึกเทปรายการเพื่อประชาชน ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 มิ.ย.60) การแถลงข่าวงานสืบสานตำนานสระบุรี ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 มิ.ย.60) พิธีเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (22 มิ.ย.60) พิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (19 มิ.ย.60) พิธีทำบุญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (19 มิ.ย.60) พิธีเปิดโครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองน้ำใส ไร้ผักตบชวา พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 50,000 ตัว...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 มิ.ย. 60) บันทึกภาพ Insert สำหรับออกอากาศในรายการ แจ๋ว เพื่อประชาสัมพันธ์งานสืบสานตำนานสระบุรี ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 มิ.ย. 60) พิธีเปิดการขี่จักรยานท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ ท้าเที่ยวข้ามภาค ปั่นวิบากเจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 มิ.ย. 60) พิธีเปิดกิจกรรม PRESS TOUR งานสืบสานตำนานสระบุรี ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 มิ.ย. 60) ตรวจพื้นติดตั้งเครื่องสูบน้ำ,การก่อสร้างประตูระบายนำ้คลองเริงราง...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 มิ.ย. 60) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม ของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านหมอ จำนวน ๔ หมู่บ้าน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (14 มิ.ย. 60) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (13 มิ.ย. 60) พิธีมอบ บ้านพอเพียงชนบทตำบลวิหารแดง โครงการประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ หลัง...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 มิ.ย. 60) ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และพบปะประชาชนที่มาตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น จากประเด็นคำถาม ๔ ข้อ ของนายกรัฐมนตรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (11 มิ.ย.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผวจ.สระบุรี ตรวจสอบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก ชุมชนซอยพิชัยรณรงค์สงคราม 4...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 มิ.ย. 60) พิธีมหามงคลพระราชบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 มิ.ย. 60) พิธีเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาละผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 มิ.ย. 60) พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเงิน บัญชี และพัสดุภาครัฐ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (6 มิ.ย.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (6 มิ.ย. 60) พิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๐ สระบุรีเมืองสะอาด ประชารัฐร่วมใจ ปูนซิเมนต์ไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 มิ.ย. 60) พิธีเปิดโครงการ Sport Day & Spirit Team จังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 มิ.ย. 60) กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมโลก...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 มิ.ย. 60) มอบบ้านประชารัฐแก่ผู้ยากไร้และมอบถุงชุดธารน้ำใจพร้อมทั้งเครื่องครัว จากเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 มิ.ย. 60) ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านประชารัฐ และมอบถุงชุดธารน้ำใจพร้อมทั้งเครื่องครัว จากเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 มิ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีรับมอบ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 มิ.ย. 60) พิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการดำเนินโครงการและมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ (ท่าหลวง)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (1 มิ.ย. 60) พิธีเปิดงานโครงการทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (30 พ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจสภาพพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลหนองโดน และตำบลดอนทอง...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (30 พ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางมาตรวจสภาพพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (30 พ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางมาตรวจสภาพพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (29 พ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญเครื่องสังฆทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทยวรางกูร ไปถวายแด่พระวิสิษฐ์คุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 พ.ค. 60) พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและเยี่ยมชมพื้นที่แปลงใหญ่สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 พ.ค. 60) ต้อนรับ นายธีรภัทร ประยุรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (25 พ.ค. 60) พิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 พ.ค. 60) พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 พ.ค. 60) กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 พ.ค. 60) รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (19 พ.ค. 60) การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (18 พ.ค. 60) การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 พ.ค. 60) พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระบุรีและเครือข่าย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 พ.ค. 60) การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการขยะจังหวัดสระบุรี (3 Rs)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 พ.ค.2560) การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบฯ จ.สบ....
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 พ.ค. 60) พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ ๖...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (11 พ.ค. 60) พิธีมอบบ้าน ตามโครงการ ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (11 พ.ค. 60) พิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (10 พ.ค. 60) พิธีสวดเสริญคุณพระรัตนตรัย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๐ พ.ค. ๒๕๖๐) การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๐ พ.ค. ๖๐) กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๐ พ.ค ๒๕๖๐) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีกวนข้าวทิพย์ ตามโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (๑๐ พ.ค. ๒๕๖๐) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ใส่บาตรพระเถรานุเถระ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 พ.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานการประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจงแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมาย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (9 พค 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์ฯ ครบรอบปีที่ ๓๖ ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 พ.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 พ.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (8 พค 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดการฝึกอบรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ และมลพิษจากขยะระดับกลางน้ำ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (7 พ.ค.60) นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าฯ ประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาร่มบินชิงแชมป์เอเชีย-โอเชียเนีย ครั้งที่ 3...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (12 สค 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 พ.ค.60) พิธีเปิดโรงงานวังม่วง บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด พร้อมทั้งเยี่ยมชมสายการผลิตเครื่องดื่มโออิชิ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 พ.ค.60) การประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 พ.ค. 60) พิธีรับมอบเก้าอี้สุขา จำนวน ๕๐๐ ชุด ตามโครงการ เก้าอี้สุขาพาสุข...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (5 พ.ค. 60) การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (4 พ.ค. 60) ประชุมกลุ่มย่อยการรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่/จังหวัด ครั้งที่ ๒...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (4 พ.ค.60) การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร กรณีสมาชิกกองทุนฟิ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (3 พ.ค. 60) พิธีเปืดงานวันสาธิต การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในนา...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (3 พ.ค. 60) พิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้แผนปฏิบัติการประเทศไทย ไร้ขยะ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (2 พ.ค. 60) การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (2 พ.ค. 60) การประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (2 พ.ค. 60) พิธีเปิดการอบรมโครงการ เด็กกตัญญู แทนคุณแผ่นดิน เพื่อบูรณาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียน...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 เม.ย.60) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จำกัด ประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบนโยบาย ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (28 เม.ย. 60) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 เม.ย. 60) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ที่ได้นำคณะข้าราชการจากสาธารณรัฐอินเดียฯ เข้าเยี่ยมคาวาระ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (27 เม.ย. 60) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ ศูนย์โอทอป พุแค...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (25 เม.ย. 60) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ(โรงไฟฟ้าหนองแซง)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (25 เม.ย. 60) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายเตรื่องราชสักการะเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (24 เม.ย. 60) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network)...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 เม.ย. 60) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีอาบน้ำเสาแม่นางตะเคียน,สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุอำเภอเสาไห้ ประจำปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (23 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สามเณรที่บรรพชาตามโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ ๖ ณ วัดเขาวง...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (21 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานรับมอบน้ำนมที่ไม่ใช้แล้วจากบริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น แดรี่ส์(ประเทศไทย) ส่งมอบให้กับเกษตรกรสำหรับทำปุ๋ยหนักชีวภาพ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (20 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (19 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสระบุรีและพิธีขอขมาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (26 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระราชสักการะ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชสักการะอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดีสถานต่างๆ ของจังหวัดสระบุรี ในพระราชพิธีสงกรานต์ พุท...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน บริเวณหน้าที่พักสายตรวจ ตำบลบ้านแก้ว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน หน้า อบต.ตาลเดี่ยว ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน บริเวณที่พักสายตรวจตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (17 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่ปฏิบัติงานประจำด่านบริการประชาชนศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อำเภอมวกเหล็ก...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 เม.ย. 60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (16 เม.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐...
ข่าวเด่นวันนี้ :
    (15 เม.ย. 60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560...
ข่าวเด่นวันนี้ :