: เมนูหลัก
: ระบบสารสนเทศ
: สื่อการเรียนรู้
 
 
คำสั่ง
รายการ ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
  • แก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (ผนวก ก) 
 
  • คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3014/2560 เรื่องการมอบอำนาจฯ 
 
  • แก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (ผนวก ค)  
 
  • การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการลาของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
 
  • การให้คำสั่งจังหวัดสระบุรีมีผลใช้บังคับต่อไป
 
  • คำสั่งมอบอำนาจ  
 
  • แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
 

 


 
 
 
Statistics 107799 total views, 0 views today, Your IP: 100.25.42.117  

จังหวัดสระบุรี
Saraburi Province
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : saraburi@moi.go.th