: เมนูหลัก
: ระบบสารสนเทศ
: สื่อการเรียนรู้
 
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

 ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ

รายการ ไฟล์แนบ 1 ไฟล์แนบ 2
 
  • รายงานระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สบ.) ครั้งที่ 2/2560 
 
 
  • แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
 
  • คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี
 
  • เล่มแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561 - 2564 
 
  • New Project Brief แบบฟอร์มเปล่า  
 
  •  แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด  ๑ กิจกรรมหลัก)                   
 
  • แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
 
  • ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561 - 2564

 

 
 
 
   
   
  • ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด พ.ศ. 2557 - 2560
 

 


 
 
 
Statistics 107798 total views, 0 views today, Your IP: 100.25.42.117  

จังหวัดสระบุรี
Saraburi Province
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : saraburi@moi.go.th