: เมนูหลัก
: ระบบสารสนเทศ
: สื่อการเรียนรู้
 
 
(8 พ.ค.60) นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่

วันนี้ (8 พ.ค.60) เวลา 17.30 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่ ในตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการกู้ยืมเงิน ธกส.โดยใช้ที่ สปก.4-01 ค้ำประกัน และให้ความรู้ในเรื่องการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map) โดยมี รอง ผอ.รมน.จว.สระบุรี เกษตรจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน ผช.ผอ.ธกส. และนายก อบต.ลำพญากลาง ร่วมให้ความเข้าใจแก่เกษตรกร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโปร่ง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีโดย : [ news | Admin ]

 
 
 
Statistics 53628 total views, 1 views today, Your IP: 54.196.213.0  

จังหวัดสระบุรี
Saraburi Province
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : saraburi@moi.go.th