: เมนูหลัก
: ระบบสารสนเทศ
: สื่อการเรียนรู้
 
 
(5 พ.ค.60) การประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย

วันนี้ (5 พ.ค.60) เวลา 13.30 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรีโดย : [ news | Admin ]

 
 
 
Statistics 60600 total views, 2 views today, Your IP: 54.81.254.212  

จังหวัดสระบุรี
Saraburi Province
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : saraburi@moi.go.th