: เมนูหลัก
: ระบบสารสนเทศ
: สื่อการเรียนรู้
 
 
(10 พ.ย. 60) ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดและมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (มาตรา ๔๔)

วันนี้ (๑๐ พ.ย.๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดและมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (มาตรา ๔๔) ณ ห้อง ประชุมทานตะวันชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระบุรีโดย : [ news | Admin ]

 
 
 
Statistics 53628 total views, 1 views today, Your IP: 54.196.213.0  

จังหวัดสระบุรี
Saraburi Province
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : saraburi@moi.go.th