: เมนูหลัก
: ระบบสารสนเทศ
: สื่อการเรียนรู้
 
 
(๒ พ.ย. ๖๐) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (๒ พ.ย. ๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอแก่งคอย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอแก่งคอย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแก่งคอย เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้น มีให้เห็น ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณโครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพรว อำเภอแก่งคอยโดย : [ news | Admin ]

 
 
 
Statistics 53628 total views, 1 views today, Your IP: 54.196.213.0  

จังหวัดสระบุรี
Saraburi Province
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : saraburi@moi.go.th