: เมนูหลัก
: ระบบสารสนเทศ
: สื่อการเรียนรู้
 
HOTNews ข่าวเด่นวันนี้
     (5 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน ...    (5 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน
 
     (5 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน เทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดสระบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ...    (5 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน เทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดสระบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
     (5 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 60 ...    (5 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 60
 
06 ธ.ค. 2560 (2 ธ.ค. 60) พิธีเปิดโครงการ แหล่งเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนำประชารัฐร่วมใจ จังหวัดสระบุรี
06 ธ.ค. 2560 (2 ธ.ค. 60) พิธีเปิดโครงการ สานต่องานพ่อสร้าง และโรงเรียนศาสตร์พระราชา
06 ธ.ค. 2560 (1 ธ.ค. 60) พิธีเปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสระบุรี
06 ธ.ค. 2560 (30 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับจังหวัดสระบุรี คณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๐
30 พ.ย. 2560 (28 พ.ย. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ปี พ.ศ.๒๕๖๐
29 พ.ย. 2560 (25 พ.ย. 60) พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖
   
อ่านข่าวทั้งหมด »
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไฟล์แนบ

 • ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ::รายละเอียด
 • กำหนดการ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค  
 • การแต่งกายของข้าราชการ (สายสะพาย) 
 
 • การจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  :: ไฟล์1 :: ไฟล์2 :: ไฟล์3 :: ไฟล์4 :: ไฟล์5
 
 • ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาภาคกลางในคราวนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลางฯ วันที่ 18 กันยายน 2560 
http://www.saraburi.go.th/nmwit/safe/images/icon_pdf.png
 
 • มติ ค.ร.ม. เรื่องการไว้ทุกข์และลดธงครี่งเสา 
 
 • การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน 
 •    
 
 • ประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป 
http://www.saraburi.go.th/nmwit/safe/images/icon_pdf.png
 • ตัวอย่างป้าย ขอเชิญพสกนิกรสำหรับอำเภอ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคลฯ พนักงานราชการฯ" 
http://www.saraburi.go.th/nmwit/safe/images/icon_pdf.png
http://www.saraburi.go.th/nmwit/safe/images/icon_pdf.png
 • เชิญประชุมจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
http://www.saraburi.go.th/nmwit/safe/images/icon_pdf.png
 • ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ พนักงานราชการทั่วไป "ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 :: ไฟล์แนบประกาศรายชื่อ 
http://www.saraburi.go.th/nmwit/safe/images/icon_pdf.png
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2560
  "ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง" 
http://www.saraburi.go.th/nmwit/safe/images/icon_pdf.png
 • แบบฟอร์มแผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดฯ ปี 61_หน่วยงานในแผนบูรฯ 
 • คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

http://www.saraburi.go.th/nmwit/safe/images/icon_pdf.png
 • แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 
http://www.saraburi.go.th/nmwit/safe/images/icon_pdf.png
 • ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลพื้นฐาน 3 ปี เพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและเชื่อมโยงบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :: ไฟล์แนบ 1 :: ไฟล์แนบ 2  
 
 
   

 

ภาพกิจกรรม
   
(5 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 60 (5 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชา (4 ธ.ค. 60) นายบัณฑิย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจพื้นที่การเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรม ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ (3 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ปั่นตามรอยเท้าพ่อ เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ครั้งที่ ๑ (2 ธ.ค. 60) พิธีเปิดโครงการ แหล่งเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนำประชารัฐร่วมใจ จังหวัดสระบุรี
อ่านข่าวทั้งหมด »
 
 
 
Statistics 109671 total views, 1 views today, Your IP: 34.228.52.223  

จังหวัดสระบุรี
Saraburi Province
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : saraburi@moi.go.th