: เมนูหลัก
: ระบบสารสนเทศ
 
 
หนังสือแจ้งเวียน
รายละเอียด    
 • การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต(กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) 15/05/60 
 
 • การดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 
 • ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 
 • ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู" 
 
 • โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
 
 • ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม 2560  
 
 • เชิญชวนประดับธงชาติ 
 
 • การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม 
 
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 • การตรวจรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560 
 
 • สรุปข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 2560 
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  ครั้งที่ 3/2560 
 
 • การดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการและหรือในสถานที่ราชการ 
 
 
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี" วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 
 
 • การจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 
 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรฐกิจจังหวัดสระบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2560 
 
 • ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 
 
 • รายงานการประชุม คกก.อพ.สธ.12560 
 
 • การจัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
 
 • ขอเชิญเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม 
 
 • แจ้งส่วนราชการเร่งดำเนินการจัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 • การจัดงานพิธีวันที่ระรึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2560 
 
 • ขอให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหากรณีการจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดผ่านเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
 • ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน  มีนาคม 2560 
 
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2560 
 
 • ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย 
 
 • ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2560 
 
 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 • ประกาศผลผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2560 
 
 • การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ 
 
 • ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ 
 
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรม"กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี" 
 
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2560 
 
 • รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เมื่อวันที่ 17 กพ 60 
 
 • ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ในวันที่ 27 กพ 60 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลงจังหวัดสระบุรี 
 
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2560 
 
 • ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 
 
 • รายงานการประชุม คกก.พระราชดำริ 3 คณะ 170160  
 
 • การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 
 
 • ระบบการติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (Achievement Monitoring System) 
 
 • แบบรายงานผลการปฎิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน 
 

 


 
 
 
Statistics 25842 total views, 1 views today, Your IP: 54.224.2.186  

จังหวัดสระบุรี
Saraburi Province
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : saraburi@moi.go.th