: เมนูหลัก
: ระบบสารสนเทศ
 
 
หนังสือแจ้งเวียน
รายละเอียด    
 • แจ้งส่วนราชการเร่งดำเนินการจัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 • การจัดงานพิธีวันที่ระรึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2560 
 
 • ขอให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหากรณีการจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดผ่านเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2560 
 
 • ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย 
 
 • ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2560 
 
 • สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 • ประกาศผลผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2560 
 
 • การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ 
 
 • ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ 
 
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรม"กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี" 
 
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2560 
 
 • รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เมื่อวันที่ 17 กพ 60 
 
 • ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ในวันที่ 27 กพ 60 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลงจังหวัดสระบุรี 
 
 • รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2560 
 
 • ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 
 
 • รายงานการประชุม คกก.พระราชดำริ 3 คณะ 170160  
 
 • การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 
 
 • ระบบการติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (Achievement Monitoring System) 
 
 • แบบรายงานผลการปฎิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน 
 

 


 
 
 
Statistics 19488 total views, 1 views today, Your IP: 54.157.200.1  

จังหวัดสระบุรี
Saraburi Province
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : saraburi@moi.go.th