: เมนูหลัก
: ระบบสารสนเทศ
 
 
(14 มี.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม (อพ.สธ.จังหวัดสระบุรี)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันนี้ (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระบุรี (อพ.สธ.จังหวัดสระบุรี)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ 
รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.จังหวัดสระบุรี และเลขานุการ คณะกรรมการ อพ.สธ. ชี้แจงการขับเคลื่อนและการดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ.


โดย : [ news | 15 มี.ค. 2560 ]

 
 
 
Statistics 25842 total views, 1 views today, Your IP: 54.224.2.186  

จังหวัดสระบุรี
Saraburi Province
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : saraburi@moi.go.th