สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี

 

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภคจัดใส่ "ตู้ปันสุข สระบุรี"





วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภคจัดใส่ "ตู้ปันสุข สระบุรี" พร้อมมอบหน้ากากอนามัยสภากาชาดไทย แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด -19 ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 
»»ประเภทข่าว :: กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : 25 พ.ค. 2563
เวลา : 09:45:06 น.