สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี

 

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมรับมอบเงิน เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมรับมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท จากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดสระบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
 
»»ประเภทข่าว :: กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : 13 พ.ค. 2563
เวลา : 09:49:23 น.