เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จัดโครงการเเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ทำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 42 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ : 02 มิ.ย. 2563

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภคจัดใส่ "ตู้ปันสุข สระบุรี"
วันที่ : 25 พ.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี รับมอบสิ่งของสนับสนุนสิ่งของ เพื่อใช้ในการสนับสนุนตู้ปันสุข
วันที่ : 25 พ.ค. 2563

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมรับมอบเงิน เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
วันที่ : 13 พ.ค. 2563

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวานแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยไวรัสโควิด-19
วันที่ : 13 พ.ค. 2563

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด แอลกอฮอล์
วันที่ : 13 พ.ค. 2563

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมกันบรรจุหน้ากากอนามัยของสภากาชาดไทย
วันที่ : 13 พ.ค. 2563

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีส่งมอบนวัตกรรมป้องกันไวรัสโควิด-19
วันที่ : 13 พ.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2563
วันที่ : 13 พ.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยโดย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระบุรี
วันที่ : 05 พ.ค. 2563

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด 19
วันที่ : 05 พ.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด 19
วันที่ : 05 พ.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด 19
วันที่ : 05 พ.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
วันที่ : 05 พ.ค. 2563

เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบชุดเครื่องเทอร์โมสแกนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดสนับสนุนงบประมาณโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 แก่โรงพยาบาลพระพุทธบาท
วันที่ : 05 พ.ค. 2563

เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบเครื่องเทอร์โมสแกนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สนับสนุนงบประมาณโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัดสระบุรี
วันที่ : 05 พ.ค. 2563

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 05 พ.ค. 2563

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมาย นางสุพัตรา ลอว์เรนส์ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์“ ประจำปี 2563
วันที่ : 05 พ.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี รับมอบชุดเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID – 19 )
วันที่ : 05 พ.ค. 2563

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ทำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ : 05 พ.ค. 2563

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมาย นางสุพัตรา ลอว์เรนส์ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2563
วันที่ : 05 พ.ค. 2563

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมวิธีการทำหน้ากากอนามัยและแจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี รับมอบเงินสนับสนุน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี / ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เยี่ยมเยียนและติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี / ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เยี่ยมเยียนบ้านพักนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย" ประจำปี 2563
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

ยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ยากไร้
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ยากไร้
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีดำเนินการจัดการเลือกคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี (ชุดใหม่)
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการ "ฝึกอบรมวิธีการทำหน้ากากอนามัยกรองฝุ่น” รุ่นที่ 1 เพื่อป้องกัน PM 2.5 และไวรัสโคโรน่า
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ จังหวัดสระบุรี
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๒
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
วันที่ : 31 ม.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ : 31 ม.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี
วันที่ : 31 ม.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ยากไร้
วันที่ : 31 ม.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง
วันที่ : 31 ม.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้สูงอายุ
วันที่ : 31 ม.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน งานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถี" ประจำปี 2563
วันที่ : 31 ม.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2563
วันที่ : 31 ม.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็แห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ : 14 ม.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563
วันที่ : 02 ม.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
วันที่ : 02 ม.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ถนนพหลโยธิน" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันที่ : 02 ม.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก
วันที่ : 02 ม.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562
วันที่ : 26 ธ.ค. 2562

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 26 ธ.ค. 2562

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อม นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานของดีสระบุรี ประจำปี 2562
วันที่ : 25 พ.ย. 2562

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในงานของดีจังหวัดสระบุรีประจำปี 2562
วันที่ : 25 พ.ย. 2562