ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด โดยมี รองผู้ว่าจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
วันที่ : 10 ส.ค. 2565

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมาย เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
วันที่ : 10 ส.ค. 2565

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ด้อยโอกาศในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
วันที่ : 10 ส.ค. 2565

วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอวังม่วง ออกหน่วยบริจาคโลหิต
วันที่ : 10 ส.ค. 2565

  • อ่านข่าวทั้งหมด...