ข่าวประชาสัมพันธ์

เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จัดโครงการเเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ทำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 42 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ : 02 มิ.ย. 2563

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภคจัดใส่ "ตู้ปันสุข สระบุรี"
วันที่ : 25 พ.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี รับมอบสิ่งของสนับสนุนสิ่งของ เพื่อใช้ในการสนับสนุนตู้ปันสุข
วันที่ : 25 พ.ค. 2563

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมรับมอบเงิน เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
วันที่ : 13 พ.ค. 2563

  • อ่านข่าวทั้งหมด...