ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมวิธีการทำหน้ากากอนามัยและแจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี รับมอบเงินสนับสนุน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
วันที่ : 27 มี.ค. 2563

  • อ่านข่าวทั้งหมด...