ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประจำเดือน :   ปี 
 ทั้งหมด 2,042 รายการ , หน้าที่  
1
...
หน่วยงาน ประจำเดือน ชื่อเรื่อง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ
 แขวงการทางสระบุรี พฤษภาคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางจีรนัฐ แสนสุข
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 0865075747
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ พฤษภาคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางสาวภัทรวดี เพ็ชรดา
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036277600
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เมษายน 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางสาวภัทรวดี เพ็ชรดา
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036277600
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พฤษภาคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  ศุภมนัสนันท์ จันทร์อร่าม
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 036-221015ต่อ112
 สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี เมษายน 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางจันทิมา จันทร์นก
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036211032
 สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขา สระบุรี) พฤษภาคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นายอภิสิทธิ์ สายแปลง
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036347106
 เทศบาลตำบลตะกุด พฤษภาคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางนัยนา วิรัติ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 036-200794
 เทศบาลตำบลตะกุด เมษายน 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางนัยนา วิรัติ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 036-200794
 เทศบาลตำบลตะกุด มีนาคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางนัยนา วิรัติ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 036-200794
 เทศบาลตำบลตะกุด กุมภาพันธ์ 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางนัยนา วิรัติ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 036-200794
 เทศบาลตำบลตะกุด มกราคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางนัยนา วิรัติ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 036-200794
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว มกราคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว ธันวาคม 2561  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  
 
 
 อำเภอหนองแค พฤศจิกายน 2561  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางนริษา สิงห์ทอง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-298903-4
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง พฤษภาคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 036263364