ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประจำเดือน :   ปี 
 ทั้งหมด 2,073 รายการ , หน้าที่  
1
...
หน่วยงาน ประจำเดือน ชื่อเรื่อง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ
 แขวงการทางสระบุรี กรกฎาคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางจีรนัฐ แสนสุข
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 0865075747
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี กรกฎาคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นายนพพร นาตัน
 เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
 036-211212 ต่อ112
 สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี กรกฎาคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางจันทิมา จันทร์นก
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036211032
 สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี มิถุนายน 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางจันทิมา จันทร์นก
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036211032
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง กรกฎาคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036263364
 สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขา สระบุรี) กรกฎาคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นายอภิสิทธิ์ สายแปลง
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036347106
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง กรกฎาคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางสาวสายชล พิมสว่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 089-2426105
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ กรกฎาคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางศรัญญ์ภัทร หลีธิวงศ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 090-9600503
 เทศบาลตำบลทับกวาง มีนาคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036357590
 เทศบาลตำบลทับกวาง กุมภาพันธ์ 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036357590
 เทศบาลตำบลทับกวาง มกราคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036357590
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) กรกฎาคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 0362252540
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี มิถุนายน 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  ศุภมนัสนันท์ จันทร์อร่าม
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 036-221015ต่อ112
 แขวงการทางสระบุรี มิถุนายน 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางจีรนัฐ แสนสุข
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 0865075747
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว พฤษภาคม 2562  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (รายเดือน)  นางสาวนงลักษณ์ ปิติศิลป์
 พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
 036239610